Ordningsregler

Allmänna ordningsregler för medlemmar i Malmö Kanotklubb:

 • Klubbens medlemmar är skyldiga att följa materialförvaltarens eller annan styrelsemedlems tillsägelser beträffande ordningen.
 • Medlemmar ansvarar för egna tillhörigheter och är skyldig att hålla sådan ordning att annan verksamhet eller andra medlemmar blir störs. Klubben ersätter inte förlorad eller skadad privat egendom.
 • Varje medlem är skyldig att återställa använd utrustning på avsedd plats.
 • Varje medlem är skyldig att tillse att nedskräpning inte sker inom klubbens område.
 • Medlem som genom oaktsamhet skadar eller förlorar klubbens tillhörigheter är skyldig att snarast anmäla detta till materialförvaltare samt att ersätta skadan.
 • Dörrar till klubbhuset eller portar till kanotförråden får inte lämnas olåsta utan uppsikt. Den som sist lämnar klubbens område är ansvarig för att bastun är avstängd, lampor är släckta och alla fönster och dörrar är låsta.
 • Rökning och snusning är förbjuden i klubbens lokaler och på anläggningsområdet.
 • Det är förbjudet att låna annan medlems tillhörigheter utan dennes medgivande.
 • För användande av klubbens kajaker, surfskis och övrig utrustning gäller följande:
  • För lån av klubbens motions- och havskajaker krävs genomgången Introduktionskurs Kajak eller Kanotskola. Om medlem har motsvarande kunskaper, uppvisade eller dokumenterade går det bra med introduktion genom sidospår, se FAQ under Introduktionskurs Kajak
  • För lån av klubbens surfskis och SUP krävs ytterligare introduktion.
  • Klubbens kajaker och surfskis skall efter användande torkas av innan de läggs in i förrådet. Eventuella lastluckor skall öppnas och packutrymmena torkas ur. Om fel eller skador upptäcks skall felanmälan göras.
  • Klubbens kajaker, surfskis och övrigt utrustning får transporteras från anläggningen endast i samband med av klubben planerade aktiviteter.
  • Tävlingskajaker, K2 och K4 får inte användas utan tillstånd av tävlingsansvarige eller instruktör.
Vi använder tillfälliga cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta.