Drakbåtssektionen

Vi är en rolig grupp människor som gillar att paddla Dragonboat och Outrigger för rekreation och konkurrens.

Vår klubb är inbäddat i kungens park på Malmö kanal i Sverige.

Vi paddlar alla årstider och tränar minst två gånger i veckan.

Vi älskar att resa och träffa nya människor.

Oavsett om du vill träffa nya människor, lära dig en ny färdighet, raka bort några kilo, gå till guld för Sverige.

Vi är här för dig.

We are a fun group of people who like to paddle Dragonboat and Outrigger for recreation and competition.

Our club is nestled in the King’s Park on the Malmö canal in Sweden.

We paddle all seasons and train at least twice a week. We love to travel and meet new people.

Whether you want to meet new people, learn a new skill, shave off a few kilos, or go for Gold for Sweden.

We are here for you.

Vad är drakbåtspaddling?

 

Drakbåtspaddling är en av de internationellt snabbast växande vattensporterna.

Drakbåtarna finns i två storlekar. En 10-sits kallad liten båt eller 20-sits kallad standard båt. Paddlare sitter två i bredd i varje båt.

I drakbåten, förutom 10 eller 20 paddlare, finns också en styrman och en trummare. Trummaren är placerad längst fram på båten och slår ut takten för paddelslaget under loppet.

Tävlingsklasserna består av kvinnor, män och blandade klasser. I de blandade klasserna ska det finnas minst 4 av vardera kön i en liten båt och minst 8 i en standardbåt.

Vanliga tävlingsdistanser är 200 m, 500 m och 1000 m och sker i ett rakt spår.

Långdistanslopp sträcker sig 2000 m eller 4000 m och har minst 3 svängar.

 

What is Dragonboating?


Dragonboating is on of the fastest growing water sport internationally.

The dragonboats come in two sizes. A 10-seater termed small boat or 20-seater termed standard boat. Paddlers sit two abreast in each boat.

In addition, to 10 or 20 paddlers, there is a steersperson (or sweeper) and a drummer. The drummer is positioned at the front of the boat pounding out the time of the paddle stroke during the race.

The competition classes consist of women, men and mixed classes. In the mixed classes, there are at least 4 men in a small boat and at least 8 men in a standard boat.

Races are 200 m, 500 m and 1000 m long and take place on a straight track.

For long distance races, 2000 m or 4000 m starts are staggered and have at least 3 turns.

 

Tävlingar

Vi tävlar som en klubb, nationellt och

internationellt över hela världen.

Många av våra medlemmar tävlar också för Sverige i European och World Dragon Boat Championships.

Lag består av bara kvinnor eller bara män eller är blandade. Åldersgrupper är Ungdom 12-17 år, Junior 17-24 år, Seniorer> 24 år, Master 40+, Grand Master 50+ och Great Grand Master 60+. Minsta ålder för varje lag är 12 år.

Tävlingar är på 100m, 200m, 500m och 1000m och sker i raka spår.

Längre lopp på 2000 m eller mer, har förskjutna startar och minst tre svängar. Dessa lopp är mycket krävande för paddlare och styrmän och blir till en spännande åskådarsport medan drakbåtar manövrerar för att kunna glida förbi varandra vid svängar. De kräver höga taktiska färdigheter av både paddlare och styrmän.


Competition

We compete as a club, nationally and internationally all over the world.

Many of our members also compete for Sweden at the European and World Dragonboat Championships.

Teams consist of all women or all men or mixed teams. Age groups varying from Youth 12 – 17 yrs, Junior >17 to 24 year, Seniors > 24 yrs, Master 40+, Grand Master 50+ and Great Grand Master 60+. Minimum age for any team is 12 years.

Races are 100m 200m, 500m, and 1000m which take place on straight tracks.

Longer races of 2000 m or more, have staggered starts with at least three turns. These races are very demanding on paddlers and sweepers and make an exciting spectator sport as the Dragonboats jockey for space to slip past each other on the turns. They demand highly tactical skills of paddlers and sweepers alike.

 

Träning

 

Träningen är året runt. Om Malmö kanalen fryser tränar vi inomhus i vårt vackra klubbhus.

Träning på vattnet är två gånger i veckan men upp till fyra gånger i veckan när man förbereder sig för tävlingar.

Vi har en 10-manna träningsdrakbåt, en 10-manna Dragon Boat Racer med hög prestanda och en 6-sitsig utriggare.

MKK har ett fullt utrustat styrketräningsgym och gympasal för gruppaktiviteter.

Vi håller regelbundna workshops med intensiva träningssessioner för alla från nybörjare till avancerade drakbåtspaddlare.

Dessa workshops är utformade för att hjälpa till att utveckla och förbättra teknik, lagarbete och övergripande kondition.

Träningstider 2020

Onsdag
19:00 – 20:30 På vattnet
18:45 – 19:00 Uppvärmning i gymmet
18:00 – 18:45 Styrketräning i gymmet (egen regi)

Söndag
10:00 – 11:30 På vattnet
09:45 – 10:00 Uppvärmning i gymmet
09:00 – 9:45 Styrketräning i gymmet (egen regi)

 

Traning

 

Training is all year round. If the canal freezes then we train indoors in our beautiful boat house.

Training on the water is twice a week and up to 4 times when preparing for competitions.

We have a 10 seater Trainer Dragonboat, High Performance 10 seater Dragonboat Racer, and a 6 seater Outrigger.

MKK has a fully equipped weight room and gym hall for group activities.

We hold regular workshops for intense training sessions for beginner through to advanced dragonboaters.

These workshops are designed to help develop and enhance technique, teamwork and overall fitness.

Training Times 2020

Wednesday

19:00 – 20:30 On the water
18:45 – 19:00 Warm up in Gym
18:00 – 18:45 Strength Training in Gym (self assemble)

Sunday
10:00 – 11:30 On the Water
09:45 – 10:00 Warm up in Gym
09:00 – 9:45 Strength Training in the Gym (self assemble)

Startpaket

Kom och prova!

Inga speciella krav!

Bara maila Suzanne20dec@gmail.com och låt oss veta vilken träningspass du vill prova på.

Vi erbjuder tre fria träningssessioner.

Kläder: Sådana som du inte har något emot att bli våta, inklusive skor.

Utrustning: Vi tillhandahåller all utrustning och väljer ut en lämplig paddel till dig innan du går in i båten.

Starter Pack

No Obligation!

Just email Suzanne20dec@gmail.com and lets us know what training session you would like to try out.

We provide three free training sessions.

Clothing : Anything you do not mind getting wet, including shoes.

Equipment : We provide all the equipment and fit you out with an appropriate paddle prior to getting to the boat.

Vi använder tillfälliga cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta.