Syfte

I kanotklubbens kanotförråd ska utrymme finnas för privat kanotutrustning – kanot, paddel, flytväst, kapell, paddelhandskar, kanot/paddelfodral, sits mm – som regelbundet nyttjas av aktiva medlemmar. Med aktiv avses medlem som inte bara nyttjar klubben och dess faciliteter utan även deltar aktivt i klubbens verksamhet.

Ordningsregler

  • Endast kanotutrustning får förvaras i kanotförråd.
  • All privat kanotutrustning, vilken förvaras i kanotförråd, ska vara märkt med för- och efternamn. Märkningen av kanot ska utföras så att den kan läsas då kanoten är fullt inskjuten på sin plats. Utrustning som ej är märkt får förflyttas och nyttjas enligt MKK:s bedömande.
  • Om privat kanotutrustning är låst ska en tydligt märkt nyckel/kod förvaras åtkomligt i kansliet.
  • Medlemmar, vilka har privat kanotutrustning i kanotförråd, ansvarar kollektivt för ordningen i respektive kanotförråd.
  • Medlem ska tillse att tilldelat kanotförråd hålls låst eller under uppsikt.
  • Ev. nyckel till kanotförråd lämnas ut enligt anvisning på MKK:s hemsida.

Försäkring

Kanotklubbens försäkring täcker inte privata kajaker eller utrustning som förvaras på klubben. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för information om vad just din försäkring täcker.
 

Tilldelningsregler

Endast betalande medlem har, om utrymme finns tillgängligt, rätt till utrymme för förvaring av privat kanotutrustning. Kanotförrådsansvarig ansvarar för tilldelning av utrymme. Medlem som önskar utrymme för mer än en kanot kan erhålla detta efter styrelsens bedömmande.

Vi vill ha en levande förening där kanotförråden används av medlemmar som paddlar aktivt och inte bara använder klubben som kanotförråd. Vi tillämpar därför ingen strikt kölista.

Kanotförråden är välfyllda och i första hand premieras aktiva medlemmar, som engagerar sig i klubbens verksamhet som funktionärer, när platser fördelas. Kontakta din sektionsledare för information om att engagera sig i klubben.

Utträde ur MKK

Medlem vilken utträder ur MKK ska senast två månader efter årsmötet hämta sin privata kanotutrustning. Person som ej betalt medlemsavgift senast två månader efter årsmöte, har ej rätt till utrymme för förvaring av privat kanotutrustning. MKK har rätt att flytta samt nyttja denna utrustning.

Kanotförrådsansvarig

Kanotförrådsansvarig utses av styrelsen och namnges på MKK:s hemsida.
Kanotförrådsansvarig ska:

  • Anvisa plats för förvaring om utrymme finns tillgängligt och upprätta innehållsförteckning för kanotförråd, varav en kopia sätts upp på respektive ports insida.
  • Upprätta lista om önskemål om utrymme för förvaring av privat kanotutrustning.

Kanotförrådsansvarig är Mats B. För mer information skicka mail till kayakmats[at]gmail.com.

Vi använder tillfälliga cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta.