Medlemsinformation

Klubbhuset

Medlem har tillgång till anläggningen varje dag mellan kl 07.00 och 22.00 – övrig tid är det låst och larmat. Det är mycket viktigt att vara ute ur lokalerna innan 22.00 då låset slår till strax innan larmet går! Medlem är välkommen att använda gymnastiksal och gym, dock har aktiva ungdoms- och tävlingskanotister företräde om det blir alltför trångt – vi ber er respektera deras träning.

Kom ihåg att alltid se till att bastun är avstängd samt att allt är släckt och låst om du är sist att lämna lokalen. 


Använda klubbens kajaker

För att använda klubbens motionskajaker krävs genomgången introduktionskurs eller motsvarande dokumenterade eller uppvisade kunskaper. Var rädd om lånekajakerna. De skall hanteras försiktigt på land och i vattnet och torkas av innan de läggs in i förrådet efter användning. Uppstår fel eller skador skall detta anmälas till materialförvaltaren eller sektionsansvarige. Vi hjälps sedan åt att reparera och underhålla kajaker, paddlar etc. Prata med sektionsansvarige eller materialförvaltare om det.

 

Förråd 2 och 3 innehåller klubbkajaker. Där får man låna alla kajaker, paddlar, kapell och flytvästar. De andra förråden innehåller privata, ungdoms och tävlingskajaker. Tillgången på klubbkajaker är tyvärr begränsad. Under våra introkurser och officiella turer är kajakerna i första hand reserverade för dessa aktiviteter – vid osäkerhet fråga någon av klubbens funktionärer.

 

Tävlingskajaker, K2 och K4 får inte användas utan tillstånd av tävlingsansvarige eller instruktör. Den som är under 18 år och använder klubbkajak får inte paddla ut i sundet eller i hamnen utan instruktör. Övriga som lånar klubbkajak och beger sig ut på sundet eller i hamnen skall vara minst två och flytväst är obligatorisk.  Läs mer på säkerhetsföreskrifterna. och ordningsreglerna.

 

Kom ihåg att alltid låsa kajakförråden efter dig och och hänga in nyckeln! 

 


Kvittera ut tag och nycklar

Som ny medlem kan du efter att ha betalt in medlemsavgiften kvittera ut en tag som ger dig tillgång till klubbhuset. Utlämning av tags och nycklar utförs av Sekreteraren och Matrialansvarig genom kontakt oss genom att maila till : malmokanot[at]telia.com. För nya medlemmar ingår en kort genomgång av regler och rutiner på klubben. Depositionsavgiften är 100:- för tag och 400 kr för nyckel (om du har kajakplats). Du måste kunna styrka medlemskapet, genom kvitto på inbetalningen.

 

Passerkort och nycklar är personliga och får ej lånas ut. Man får inte heller ta med sig icke-medlemmar till aktiviteter på klubben. Förlust av kort eller nyckel skall anmälas snarast så vi har möjlighet att spärra dem. 


Kanotplats

Som medlem i MKK har du möjlighet att ansöka om plats i våra förråd. Det är tyvärr konstant fullt och eftersom vi är beroende av att det är en levande förening tillämpar vi ingen strikt kölista utan har mer som en intresseanmälan där: ”Vi har valt att i viss mån försöka premiera aktiva medlemmar som nyttjar anläggning & kanoter och ställer upp som funktionärer, turledare osv och inte bara har MKK som kajakförråd.” Alltså om du är mycket aktiv och ställer upp och hjälper till kan du räkna med en plats. Kontakta Mats B på: kayakmats[at]gmail.com för mer information. Läs mer om vad som gäller på kanotplats.


Medlemskapet förpliktar

Malmö Kanotklubb är en ideell förening, som fungerar uteslutande genom medlemmarnas eget arbete. Från att hjälpa till att hålla rent och snyggt i lokalerna, underhålla kajaker och annan utrustning, undervisa nybörjare och planera/leda turer. Totalt krävs ca ett par dagars arbetsinsats av varje medlem i ett stimulerande lagarbete som samtidigt bidrar till sammanhållning och klubbkänsla – och inte minst till att klubbkassan får en välbehövlig vitamininjektion, så att vi kan fortsätta att erbjuda väldigt mycket för en rimlig medlemsavgift!