Uppdatering inför tävlingen 2019

Viktig information innan tävlingen. (Information before the race, in english below..)

Starten går 09.00 på lördag morgon 19/5, målgång söndag 09.00. Därefter summering av resultat och utdelning av tygmärken.

Vi kommer att ordna en buffé igen, ungefär som förra gången – pris 300 kr. Vi tar kort och swish, betalning innan start).

Det kommer att sitta ett gemensamt schema för alla uppe på klubben. Som man fyller i varje gång man går i land, för att hålla räkningen på distansen. Vi misstänker att man kommer att paddla mellan 2-4 varv (ca 1-2 mil) innan man vill dricka/äta/sträcka på benen och det bör ju alla kunna hålla koll på. Har man för avsikt att paddla längre sträckor bör nog ha något slags eget system för att hålla reda på varven, typ penna & papper. Vi kommer att notera varv, tider och pauser för säkerhets skull, så kan man ganska lätt se om man skulle ha missat något. Varvet är satt till 4305 m och sträckan från klubben till greningen (där varvet börjar) är 375 m.

Anläggningen är öppen från fredag kväll till söndag kväll. Tillgången till köket är tyvärr begränsad den här gången eftersom det är så många anmälda. Men det finns dusch, bastu och möjlighet att sova i gymnastiksalen. Ta med liggunderlag och sovsäck. Det kommer finnas folk på plats från fredag em men ni som kommer långväga kan väl höra av er så vi vet ungefär när ni dyker upp.

Bifogar en karta för er som inte har varit här förut, som dels visar själva varvet, dels saker att tänka på:
– Rundan går ca 1 ggr i timman under dagtid, start o stopp mitt emot centralstationen. Kör max 5 knop och drar upp lite svall, brukar visa hänsyn.
– Trampebåtar hyrs ut vid Amiralsbron. Kan ta sig runt hela kanalen, går långsamt men har ofta dålig koll..
– Roddklubben har ofta en del roddare ute. Hygglig uppsikt men ganska breda..
– Den gamla rätt aggressiva svanen flyger numera i himlen, ett nytt par häckar i stället. De är betydligt lugnare men visa hänsyn när ni passerar.
Annars är kanalen rätt lättpaddlad, ni kommer att lära er hitta bra.. På norrsidan vid centralen är det mest höga kajkanter alltså svårt att ta sig iland, om man blir sugen på att kliva ur kajaken eller ta en simtur.. Ganska vindskyddat hela sträckan men det kan svepa utmed långsidorna.

In English:

The start is 9:00 on Saturday morning 19/5, the finish is Sunday 09:00. After that we sum up the result and give out the patches.

We will arrange a buffet, much like last year – price 300 kr. We accept all common credit cards, payment before start).

There will be a common schedule for all in the club. There you can record your laps, to keep track of the distance. We suspect that most of you will paddle between 2-4 laps (about 10-20 km) before you want to drink / eat / stretch your legs. If you intend to paddle longer distances you should probably have some sort of own system for keeping track of laps, like pen & paper. We will take note of lap times and pauses to be on the safe side, so you can quite easily see if you have have missed something. The lap is set to 4305 m and the distance from the club to the where the lap begins is 375 m.

The facility is open from Friday evening to Sunday evening. Access to the kitchen is unfortunately limited this time because there are so many registered. But you can use the showers, sauna and the opportunity to sleep in the gym. Bring your sleeping pad and sleeping bag. There will probably be people at the club from Friday afternoon but those of you who come far away may send us a mail so we know approximately when you show up.

Enclosed you find a map for you who have not been here before, that both shows the lap, and things to consider:
– ”Rundan”, a sightseeing boat that runs about once every hour during the day, starting o stop opposite the central station. Runs up to 5 knots and pulls up a little swell.
– Pedal boats are rented out by Admiral Bridge. They can get around the whole track, are slow but often have poor tracking..
– Rowing club often has some rowers out there. Good speed and quite wide..
– The old rather aggressive swan now flies in heaven, a new pair nest instead. They are much calmer but show consideration when you pass.
Otherwise, the channel is easy to paddle and you have plenty of time to find your way.. On the north side at the central station there are mostly high piers, otherwise easy to get ashore.