Last minute update

Sista minuten-uppdatering/Last minute update. (In english below..)

Här nedan är ett exempel på vårt schema för att hålla koll på distansen. Dels ett långt som kommer sitta uppe där du kan se distanserna för varv och returer, dels ett personligt A4 där du skriver in dina data (vi tillhandahåller alla papper). Så blir det lätt för oss att räkna ihop resultaten sen.

Bifogar prov på schemat plus ett exempel hur man fyller i sitt eget blad. Så här gör man:
1. Ditt namn.
2. Här fyller du in din tid på land under pauserna, alltså när du kommer in på klubben och när du sen lämnar.
3. Antal varv den här gången.
4. Antal varv totalt hittills i loppet.
5. Antal returer. Brukar bli en per gång, förutom kanske sista innan målgången när man kanske inte vill köra hela varv.
6. När allt är klart kan du räkna ihop resultatet längst ner på pappret.

Är det några tveksamheter så finns hjälp vid starten.

Dessutom pågår det ett vägarbete bredvid klubben och Malmöhusvägen utanför slottet är avstängd. Se kartan för alternativ väg.

In English:
This is an example of the schedule to keep track of the distance. A large sheet where you can see the distances of laps and returns, as well as your own A4 where you enter your data (we will supply all the papers). Hopefully it will become easy for us to sum up the results.

Down below you will see the large schedule plus an example how to fill in your own sheet. How to do it:
1. Your name.
2. Here you write your time on land during the pauses. When you get into the club and when you leave.
3. Number of laps this time.
4. Number of laps in total so far in the race.
5. Number of rebounds. Usually it’s one each time, except perhaps just before the finish, when you may not want to run a whole lap.
6. When everything is ready, you can sum up the results at the bottom of the paper.

If there’s any doubt we will try and help you before the start.

There is a road work next to the club and Malmöhusvägen outside the castle is closed. See the map for alternative roads.

Personligt schema/Personal schedule.

Total distans/Total distance.