Info & kartor

Shortrack SM 2019

Organisation

• Överledare Alexandra Nielsen
• Tävlingsledare Magnus Ljungberg
• Banansvarig Martin Svensson
• Sjukvård Jan Holst
• Sekreteriat Anders Nilsson
• Starter Laszlo Varga
• Lyftansvarig Björn Berg

Innan och efter tävlingsheat

• Kanotförvaring Malmö Kanotklubb eller västra delen av hamnbassängen. Vakt kommer att finnas nattetid vid inre hamnen. Förvaring på Malmö Kanotklubb sker på egen risk.
• Bryggor. Se bild
• Uppvärmning/avpaddling kan ske i kanalen, dock utan att hindra pågående tävlingslopp.
• Ingen uppvärmning/avpaddling får ske i hamnbassängen.

Start

Anna Lindhs plats. Se bild

Tävlingsvarv

• Medsols
• För hinderfrihet mot kanalens sidor rekommenderas minst 2 m avstånd.
• Vändningsbojar. Se bild.
• Fritidsfiskare kan, trots att de är vidtalade, fiska med linor längs kanalen.

Lyft

• Bryggor med trappor.
• Kravallstaket och avspärrningstape

Kartor Shorttrack

Tävlingarna hålls vid posthusplatsen i Malmö precis intill Malmö Centralstation. Det kommer bland annat finnas läktare, kanotförvaring och Athlete-area där de tävlande kan slappa och ladda inför lopp.

Pdf att ladda ner: Karta tävlingsområde
Pdf att ladda ner: Lyft målområde