Styrelse och funktionärer

Styrelse

Ordförande:Magnus Ljungberg

Vice ordförande: Laszlo Varga

Sekreterare: Lotte Kallas

Kassör: Monika Bengtsson

Materialförvaltare: Stefan Welander

Suppleanter

Arvid H Berggren

Peder Buchave

Suzanne Smith

Valberedning

Anders Nilsson

Madeleine Nilsson

Malte Ohrås

Sektionsledare

Tävling: Anders Nilsson

Ungdom: Malte Ohrås

Motion & Långfärd: Madeleine Nilsson

Drakbåt: Suzanne Smith

Revisorer

Kjell Adamsson

Charlotte von Brömssen

Funktionär

Fastighetsansvarig: Ulf Johansson

Fördelning av kanotplatser: Mats Bergström

IT-ansvarig: Arvid H Berggren  

Ansvarig Lokaluthyrning: Peder Buchave