Styrelse och funktionärer

Styrelse

Ordförande:Magnus Ljungberg

Vice ordförande: Jenny Larsson

Sekreterare: Lotte Kallas

Kassör: Monika Bengtsson

Materialförvaltare: Christer Oredsson

Suppleanter

Jan Tuma

Elisabeth Duivens

Arvid H Berggren

Suzanne Smith

Valberedning

Anders Nilsson

Respektive sektionsledare

Sektionsledare

Tävling: Anders Nilsson

Ungdom: Anders Nilsson

Långfärd: Jenny Larsson & Madeleine Nilsson

Drakbåt: Suzanne Smith

Revisorer

Kjell Adamsson

Charlotte von Brömssen

Fondstyrelse

Funktionär

Introduktionskurser: Jenny Åström

Nycklar och taggar: Sekreteraren/materialansvarig 

Lokaluthyrning: Christer Oredsson

Kanadensaruthyrning: Vakant