Styrelse & funktionärer

Styrelse

Ordförande: Magnus Ljungberg

Vice ordförande: Jenny Larsson

Sekreterare: Lotte Kallas

Kassör: Monika Bengtsson

Materialförvaltare: Christer Oredsson

Suppleanter

Jan Tuma

Elisabeth Duivens

Arvid H Berggren

Suzanne Smith

Valberedning

Anders Nilsson

Respektive sektionsledare

Sektionsledare

Tävling: Anders Nilsson

Ungdom: Anders Nilsson

Långfärd: Jenny Larsson & 

Madeleine Nilsson

Drakbåt: Suzanne Smith

Revisorer

Kjell Adamsson

Charlotte von Brömssen

Fondstyrelse

Funktionär 

Introduktionskurser:

Jenny Åström


Nycklar och taggar

Sektreteraren/materialansvarig 

 

Lokaluthyrning:

Christer Oredsson

 

Kanadensaruthyrning: