Viktigt vid medlemsinbetalning

Använd alltid klubbens postgiro 149560-5. Antinget via bifogat inbetalningskort eller direkt till internetbank.
Det bankgironummer som står längst ner på medlemsutskicket fungerar inte längre.