Renovering av bryggan

Onsdag den 17 april kommer det att bytas brädor på bryggan. För att komma åt brädor under ramperna kommer ramperna tillfälligt att lyftas bort. Renoveringen kommer äga rum dagtid. Räkna med att tillgängligheten till bryggan kommer att vara begränsad medan renoveringsarbetet pågår.

Styrelsen