Styrelse och funktionärer

Kontaktuppgifter finns under respektive sektion eller på Kontakta oss.

Styrelse

Ordförande: Magnus Ljungberg
Vice ordförande: Jenny Larsson
Sekreterare: Lotte Kallas
Kassör: Monika Bengtsson
Materialförvaltare: Christer Oredsson

Styrelsesuppleanter
Jan Tuma
Elisabeth Duivens
Arvid H Berggren
Suzanne Smith

Sektionsledare
Tävlingssektionen: Anders Nilsson
Ungdomssektionen: Anders Nilsson
Långfärdssektionen: Jenny Larsson & Madeleine Nilsson
Drakbåtssektionen: Suzanne Smith

Revisorer
Kjell Adamsson
Charlotte von Brömssen

Medlem som önskar mer information om styrelsens arbete, styrelseprotokoll, årsmöten samt styrelsemedlem/funktionär: malmokanot[at]telia.com

Övriga ansvariga

Materialgrupp
Ulf Johansson
Mats Bergström
Christer Oredsson

Ansvarig för nycklar och passerkort
Sektreteraren / materialansvarig, kontaktas på malmokanot[at]telia.com

Kanadensaruthyrning
Vaktmästaren
Tävlings- och ungdomssektionen

Introduktionskursansvarig
Jenny Åström

Ansvarig för aktivitetskort

Utbildningsansvarig
Respektive sektion

DM-ansvarig och ombud till SDF

DM-ansvarig inom klubben
Vakant

Säkerhetsansvarig
Vakant

Ansvarig för medlemsinformation
Vakant

Valberedning
Anders Nilsson
Respektive sektionsledare

Fondstyrelse
Jan Tiede
Magnus Ljungberg
Monica Grönberg

Lokal uthyrnings ansvarig
Jerry Dahlberg