Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter för medlemmar i Malmö Kanotklubb, gällande all paddling med klubbens kajaker och på av klubben anordnad träning/tur:

  • Flytväst: Flytväst är obligatorisk under perioden 15 oktober – 15 maj och alltid i sundet och i hamnen.
  • Kanalen: Längs vissa sträckor i kanalen (se kartan i kanotförråden) är det svårt eller omöjligt att ta sig upp utan hjälp efter en kapsejsning. Paddla inte här ensam om du inte är fullständigt säker på att inte kapsejsa, framför allt inte när det är kallt i vattnet. Undvik de här sträckorna helt om du är nybörjare (första paddelsäsongen) eller testar rankare kajak än du är van vid.
  • Hamnen: Fartygstrafik och höga kajkanter gör hamnen till ett farligt ställe att paddla i. Paddla inte ensam i hamnen och använd alltid flytväst. Lär dig sjövägsreglerna. Den som är under 18 år får inte paddla i hamnen utan instruktör.
  • Öresund: Paddla inte ensam i sundet om det blåser frånlandsvind. Flytväst är obligatoriskt. Innanför de gula bojarna längs Ribersborgsstranden gäller generellt båtförbud -alltså även kajaker. Minst två måste man vara för att få paddla i sundet med klubbens kajaker. Den som är under 18 år får inte paddla i sundet utan instruktör.
  • Vinterpaddling: Kallt vatten utgör en stor fara. Paddla inte under vinterhalvåret utan att ha deltagit i säkerhetsutbildning. Paddla inte ensam. Håll ihop gruppen. Hamnar någon i vattnet måste räddningen kunna påbörjas direkt – krafterna avtar snabbt och det finns risk för panikreaktioner.