Information inför Maraton-SM 2014

Information maraton-SM Malmö 2014

Lokalisering
Nedan nämns namn på gator, broar och platser. Det rekommenderas att använda sig av www.hitta.se för att lokalisera sig i Malmö
Informationsmaterial
S.k lagledarpåsar finnas att avhämta i sekretariatet/måldomartornet (Davishallsbron).
Avlastning av kajaker
Sker lämpligast på Lilla Nygatan. Här finns lastzon, men det kan vara svårt att få plats.
Uppläggningsplats kajaker
Finns i anslutning till omklädningstältet mellan Lilla Nygatan och kanalen. Här finns också ett begränsat antal kanotställningar som kan nyttjas. Observera att egna spännband ska användas om man önskar säkra sin kajak. Bevakning av kanotområdet sker nattetid mellan fredag och lördag samt lördag och söndag.
Parkering av släp
Gratis parkering av kanotsläp i begränsad omfattning finns att tillgå vid Ångbåtsbron (= gatuadress). Observera att släplås rekommenderas.
Parkering av bilar
Ett begränsat antal gratis bilparkeringsplatser (ej släp) finns att tillgå i parkeringshuset Anna (Majorsgatan) under lördag och söndag. Dessa platser fördelas mellan klubbarna utifrån hur många tävlande som deltar från respektive klubb. Biljetterna kommer att läggas i lagledarpåsarna.
Omklädning
Tält för omklädning finns mellan Lilla Nygatan och kanalen samlokaliserat med uppläggningsplats för kanoter.
Toaletter
Toaletter för tävlande finns samlokaliserat med omklädningstält och uppläggningsplats för kanoter.
Anvisning hur man tar sig till start
Iläggningsplats är bryggan i anslutning till omklädningstältet. Startlinjen finns ca 250 öster om bryggan, i höjd med brandstationen. Tävlande ska vara på plats bakom (öster om) startlinjen väl innan starten går för första klassen inom respektive startgrupp, dvs kanotister mellan bryggan och startlinjen tillåts ej:

Startgrupp/klasser lördag Första start
H/D18
H/D16
H/D14
10.00
H/D22 12.45
Masters H/D
H/D12
H/D11
15.45

 

Startgrupp/klasser söndag Första start
H/D18
H/D16
H/D14
10.00
H/D22
Masters H/D
11.30

Startlinje
Startlinjen är utmärkt med en röd flagga på varje sida av kanalen.
Lyft
Samtliga klasser utom H/D11, H/D12 paddlar ett helt varv innan första lyftet. För H/D11, H/D12 gäller enbart ett lyft och detta sker direkt, dvs efter ca 520m från starten.
Lyftet består av brygga för upp- och isättning. Området för upptag respektive isättning är markerat med röd/gula flaggor. Transportsträckan på land sker på stenbelagd yta med trappor uppför och nedför. Transportsträckan är avspärrad för enbart tävlande. Total längd på lyftet är 135 m. Ev. langning får endast ske ovanför trapporna (Davidshallsbrons förlängning).
Mål
Målet är omedelbart öster om Davidhallsbron (Södra Tullgatan). Mållinjen är utmärkt med en röd flagga på varje sida av kanalen.
Målgång sker på vattnet och ej under lyftfasen.
Anvisning efter målgång
Upptag efter målgång sker direkt efter Davidhallsbron till höger på avsedd brygga (ej isättsbrygga för lyft). Här sker kontrollvägning av kajaker/kanoter. Om någon därefter önskar paddla tillbaka till bryggan vid omklädningstältet istället för att gå till uppläggningsplatsen, ska detta ske väl till höger mot färdriktningen med noggrann uppsikt och hänsyn till tävlande. Härmed är det tillåtet att korsa mållinjen i motsatt riktning efter målgång. Avstånd mellan mål och bryggan är 270 m.
Om någon väljer att paddla från/till MKK ska detta ske med hänsyn taget till tävlande. Avståndet från mål till MKK är 1500 m.
Avstånd till land
I syfte att undvika hinder under vattenytan rekommenderas under tävlingen att paddla minst 3 m från land.
Annan verksamhet på kanalen
Det förekommer annan verksamhet på kanalen under tävlingen. Kända nyttjare av kanalen är informerade om tävlingen och har valt att antingen ställa in egen verksamhet eller genomföra den med hänsyn till tävlande.

Sightseeing-båt, med utgångspunkt järnvägscentralen kommer att segla i samma färdriktning som tävlande. Båten seglar långsammare än en kanotist och vållar inga större vågor. Omkörning får ske på valfri/lämplig sida. Dock bör tävlande ta hänsyn till propellerströmmen. Sightseeing-båten kommer att stanna bakom startlinjen vid pågående starter.
Flotten, en motordriven musikbåt, kommer kl.16.00 att segla från Kungsparkens norra del in i den del av kanalen som leder till MKK. Tävlande berörs ca 170m. Flotten är mycket långsamtgående och behöver flytta sig från ena sidan av kanalen till den andra. Omkörning får ske på valfri/lämplig sida. Tävlande bör ta speciell hänsyn till propellerströmmen. Ca Kl. 17.30 seglar Flotten motsatt väg.
Främmande båtar utöver ovan kan förekomma på kanalen.
Sportfiske kan förkomma längs kanalen. Tävlande bör rikta speciell uppmärksamhet mot fiskare då deras linor/krokar kan fastna i paddel och kanot. Där fiskare iakttas bör paddling ske med stort avstånd till land. Kända/populära fiskeplatser är Kungsparkens nordvästra hörn, efter Slottsbron, Hamninloppet, samt västra kanalsidan från Norra Vallgatan (Roddklubben) t.o.m. Lilla Kvarngatan.
En vattenfontän finns placerad i kanalens norra del mellan Kaptensbron och lyftet. Denna kommer att vara markerad.

Sjukvård, räddningsbåtar/kajaker
Räddningsbåtar/kajaker samt sjukvårdspersonal kommer att vara utplacerade på strategiska platser.
Förtäring
MKK har försäljning av mat och dryck i tält i anslutning till lyftet.

Karta över banan

KANOT-KARTA-2014-07-01