Höstfest

Datumet för årets klubbfest har fastlagts till den 24 november. Anmälningslistan sitter uppe i entrén på klubben, mer information på Långfärdsbloggen.

Festkommittén