Förnya medlemsskapet senast 2 april för att bibehålla tillgång till klubben.

Helgen den 7-8 april kommer Christer, materialansvarig på MKK, att gå igenom medlemsregistret. För att bibehålla en aktiverad tagg till klubbens ytterdörr måste medlemsavgiften betalas in senast 2 april. Taggar tillhörande medlemmar utan giltigt medlemskap kommer att avvaktiveras.

Då detta är tidskrävande kommer återaktivering av taggar för medlemmar som betalar in efter 2 april att dröja och göras vid enstaka tillfällen.