Author Archives: Mirja

Förnya medlemsskapet senast 2 april för att bibehålla tillgång till klubben.

Helgen den 7-8 april kommer Christer, materialansvarig på MKK, att gå igenom medlemsregistret. För att bibehålla en aktiverad tagg till klubbens ytterdörr måste medlemsavgiften betalas in senast 2 april. Taggar tillhörande medlemmar utan giltigt medlemskap kommer att avvaktiveras.

Då detta är tidskrävande kommer återaktivering av taggar för medlemmar som betalar in efter 2 april att dröja och göras vid enstaka tillfällen.

Vattenledningsarbete våren 2018

Uppdatering 180313
Schemat har kastats om lite på grund av förseningar men från och med v.12 måndagen 19/3 kommer infarten från slottsbron att vara avstängd och gatan utanför Bastionens förskola grävas upp.

Under våren kommer VA SYD att renovera vattenledningarna som ligger längs med Malmöhusvägen och Banérskajen. Arbetet beräknas fortlöpa etappvis mellan v. 17-31.  Datumen är inte helt spikade ännu då hela arbetet tidigare har skjutits upp 7 veckor på grund av förseningar med andra arbeten på Citadellsvägen.

För Malmö kanotklubbs del så kommer detta mest påverka oss den första etappen som planerats mellan v 17-31 då arbete kommer utföras utmed sträckan mellan Mariedalsvägen-Banérskajen.

Etapp 1 planeras påbörjas måndagen den 23 april och fortlöpa till fredagen 11/5 (ej asfaltering, detta sker vid senare tillfälle). En väg in till parkeringen på MKK kommer att försökas hålla öppen men kan komma att blockeras kortare perioder på grund av arbetet.

Tillfälliga avstängningar av vattnet kommer behöva göras när arbete vid förgreningar i ledningssystemet utförs. Info om detta kommer fortlöpande och kommer  även att sättas upp i entrén av materialansvarig samt publiceras på hemsidan samt i klubbens FB-grupper.

Infarten till MKK från Mariedalsvägen kommer vara öppen hela tiden under arbetsperioden medan infarten till Malmöhusvägen från slottsbron under stora delen av arbetet kommer att vara avspärrad.

Mvh
Christer O
Materialansvarig
Malmö Kanotklubb