Anders Gustafsson

En av världens bästa sprintkanotister Anders Gustafsson kommer till MKK söndagen den 30/9 för att träna och inspirera våra ungdomar. Därefter, mellan kl 15.00 – 16.30, är alla medlemmar välkomna till en föreläsning ner på klubben. Det sitter en anmälningaslista på anslagstavlan, så vi vet ungefär hur många som kommer..
/ Alexandra