Bli medlem

Medlemsansökan

1. Läs igenom Om Malmö Kanot klubb och Medlemsinformation här till vänster. Där får du veta mer om vad klubben erbjuder och vad medlemskapet innebär.

2. Skicka ett mail med nedanstående uppgifter till: malmokanot[at]telia.com

Önskad sektionstillhörighet: Ungdom, Tävling, Motion o långfärd, Drakbåt eller Stödjande.
Namn
Gatuadress
Postadress
E-post
Telefon
Personnummer Vi behöver hela personnumret – alltså även de fyra sista siffrorna.
Namn och födelsedata på övriga familjemedlemmar Endast vid familjemedlemskap.
Ev övriga frågor

3. Betala in medlemsavgiften på pg 149560-5. (Medlemskapet börjar gälla när medlemsavgiften är betald). Avgiften betalas för ett år i taget (kalenderår) och är för närvarande:

– 16 år 500:-
17 – 20 år 900:-
21 år – 1.500:-
familjeavgift 2.600:-
stödmedlem 500:-

För nya medlemmar efter 15/10 gäller halv avgift.